Maquet

Maquet je ďalšou silnou značkou v oblasti zdravotníckych produktov. Ide o výrobcu, ktorý využíva stabilné zázemie Nemecka, kde v roku 1838 aj vznikla. Odvtedy sa stará o vybavenie nemocníc a ambulancií tak, aby boli pacienti vždy spokojní.

Dnes Maquet vyrába takmer všetky typy zdravotníckeho vybavenia – od kompletných operačných sál až po zdravotnícky materiál.  Maquet operuje v 41 krajinách a má až 15 500 zamestnancov. Každý z nich je pritom dedikovaný svojej značke a záleží mu na celkových výsledkoch spoločnosti.

Hodnoty značky sú otvorenosť a spolupráca. Je pre nás dôležité pracovať so značkou, ktorá si zakladá na tradičných hodnotách a na absolútnej kvalite svojich produktov.

Nech je vaša potreba akákoľvek, spolu so značkou Maquet pre vás nájdeme také riešenie, s ktorým budete zaručene spokojní. Takmer 200-ročná história a skúsenosti so zdravotníckymi produktmi sa každým dňom pretavuje do zdravých a vyliečených pacientov. Vedeli ste napríklad, že práve na operačnom stole značky Maquet bola vykonaná v 60. rokoch prvá transplantácia srdca?

V súčasnosti patrí Maquet do skupiny Getinge s hlavným sídlom vo Švédsku. Pre Švédsko je typickou vlastnosťou zmysel pre precíznosť, kvalitu a detail. Tamojším značkám a obyvateľom záleží na zdraví ľudí. Pri využívaní produktov Maquet tak máte záruku kvality a istoty.Intuitívne ventilačné zariadenie ICU, ktoré vzbudzuje dôveru a poskytuje množstvo režimov protektívnej ventilácie. Solídny základ do budúcnosti. Zariadenie SERVO-U™ predstavuje ďalší krok pri zabezpečovaní dostupnejšej, jednoduchšej a prispôsobivejšej protektívnej ventilácie. Je skonštruované tak, aby zvýšilo používateľovu dôveru pri prispôsobovaní použitia konkrétnemu stavu daného pacienta. Znamená to, že prínosy pokročilých pulmonárnych protektívnych stratégií sú dostupné pre […]

Množstvo čŕt a funkcií pre ošetrovanie dospelých a pediatrických pacientov aj novorodencov. V zariadení SERVO-i® sa spája vysoká úroveň klinickej efektivity pre invazívnu, neinvazívnu alebo nervovo kontrolovanú ventiláciu s vynikajúcou mobilitou a nákladovou úspornosťou. Obsahuje všetky funkcie, ktoré by ste očakávali od pokročilého ventilačného systému a ktoré sa v ňom spájajú do jednej prispôsobivej platformy. […]

Založené na overenej technológii SERVO, zabezpečuje bezpečnú, spoľahlivú a vysokokvalitnú ventiláciu. Ventilátor SERVO-s® je založený na osvedčenej technológii SERVO a zabezpečuje bezpečnú, spoľahlivú a vysokokvalitnú ventiláciu. Vďaka kombinácii najmodernejšej citlivosti, spoľahlivosti a používateľskej prívetivosti zabezpečuje zariadenie SERVO-s špičkovú funkcionalitu pri dospelých i detských pacientoch v najrôznejších režimoch.

SERVO-U™ dodáva široké možnosti protektívnej ventilácie. Všetky sú prístupné, štandardne a ľahko implementovateľné. To znamená viac pacientov može benefitovať z výhodnej protektívnej ventilécie a to počas celej fázy ventilácie – riadenej, podpornej, neinvazívnej a spontánnej. Welcome to the new power of you. Tools to support protective ventilation strategies, such as ARDSNet and NAVA® Context-based guidance, […]

Zámerne skonštruované tak, aby pomohlo vytvoriť pre novorodencov ideálne prostredie pre dýchanie, spánok a rast. Zariadenie SERVO-n™ bolo vytvorené tak, aby zabezpečovalo krehkým novorodencom potrebnú podporu a aby súčasne chránilo ich pľúca, mozog a ďalšie vyvíjajúce sa orgány. Nastavenia, monitorovanie a činnosť zariadenia SERVO-n sú prekvapujúco ľahké a intuitívne. Od poskytovania pomoci a prijímania rozhodnutí […]

FLOW-i je anestéziologický prístroj so zabudovanou ventilačnou technológiou založenou na vysoko oceňovanej platforme MAQUET SERVO. Obsahuje nadychovacie zariadenie s názvom MAQUET VOLUME REFLECTOR®, ktoré nahradzuje tradičné dýchacie okruhy a poskytuje pacientovi zvýšený stupeň bezpečnosti. Vďaka pridaniu možností pre ukladanie údajov a kombinácií predstavuje zariadenie FLOW-i C20 mobilnú ventilačnú a anestéziologickú jednotku, ktorú možno použiť pri […]

Ponúkaním výškovej nastaviteľnosti v kombinácii so štandardným otáčateľným a sklopným ramenom obrazovky umožňujúcim flexibilné nastavenie monitora a jeho viditeľnosti predstavuje anestéziologický prístroj FLOW-i C30 novú úroveň v ergonomickom poskytovaní ventilácie a anestézie. Flexibilná modulárna konštrukcia mení zariadenie FLOW-i C30 na systém, ktorý možno prispôsobovať a ďalej rozširovať a pri ktorom sa súčasne kombinuje aj ľahkosť […]

Zariadenie FLOW-i C40 je pripevnené k stropnej kotviacej jednotke zabezpečujúcej dvojdielny otočný rádius, ktorý dáva jednotke široký priestorový záber. Zariadenie FLOW-i C40 umožňuje anestéziológom priebežné prispôsobovanie a zdokonaľovanie anestéziologickej starostlivosti tak, aby dokázali reagovať na aktuálnu situáciu pacienta a zabezpečovať stabilné ergonomické respiračné podmienky. Popri špecifickej asimilácii plynu, elektrických zásuvkách a komunikačných portoch obsahuje systém […]