HRUDNÉ DRENÁŽE

HRUDNÉ DRENÁŽE 

“Jednokomorové, dvojkomorové.
Jednorazová hrudná drenážna jednotka so zberným objemom 2100ml, s reguláciou odsávania a kalibrovaným vodným uzáverom. Poskytujú evakuáciu vzduchu, resp. tekutiny z pleurálnej dutiny alebo mediastína, prispievajú k opätovnému rozvinutiu pľúcnych vakov, alebo k obnove dynamiky dýchania a tiež umožňuje pooperatívny zber a reinfúziu autológnej krvi z pacientovej hrudnej dutiny alebo z mediastinálnej oblasti. “