Anestéziologické Prístroje Flow-i

FLOW-i je anestéziologický prístroj so zabudovanou ventilačnou technológiou založenou na vysoko oceňovanej platforme MAQUET SERVO. Obsahuje nadychovacie zariadenie s názvom MAQUET VOLUME REFLECTOR®, ktoré nahradzuje tradičné dýchacie okruhy a poskytuje pacientovi zvýšený stupeň bezpečnosti. Vďaka pridaniu možností pre ukladanie údajov a kombinácií predstavuje zariadenie FLOW-i C20 mobilnú ventilačnú a anestéziologickú jednotku, ktorú možno použiť pri […]

Ponúkaním výškovej nastaviteľnosti v kombinácii so štandardným otáčateľným a sklopným ramenom obrazovky umožňujúcim flexibilné nastavenie monitora a jeho viditeľnosti predstavuje anestéziologický prístroj FLOW-i C30 novú úroveň v ergonomickom poskytovaní ventilácie a anestézie. Flexibilná modulárna konštrukcia mení zariadenie FLOW-i C30 na systém, ktorý možno prispôsobovať a ďalej rozširovať a pri ktorom sa súčasne kombinuje aj ľahkosť […]

Zariadenie FLOW-i C40 je pripevnené k stropnej kotviacej jednotke zabezpečujúcej dvojdielny otočný rádius, ktorý dáva jednotke široký priestorový záber. Zariadenie FLOW-i C40 umožňuje anestéziológom priebežné prispôsobovanie a zdokonaľovanie anestéziologickej starostlivosti tak, aby dokázali reagovať na aktuálnu situáciu pacienta a zabezpečovať stabilné ergonomické respiračné podmienky. Popri špecifickej asimilácii plynu, elektrických zásuvkách a komunikačných portoch obsahuje systém […]