Infúzna technika

PerfusorCompact-lineárny dávkovač InfusomatfmS-infúzna pumpa EnteroportPlus-enterálna pumpa   Parametre poskytujúce nasadenie od neonatológie po dospelých pacientov

B. Braun Space Systém SPACE v sebe zahrňuje okrem techniky (hardware) aj terapeutický rozmer (software): Parenterálne podávanie z fliaš, striekačky, vakovUmožňuje podávanie roztokov, transfúzie aj enterálnej výživy (3 pumpy v jednej, nie sú potrebné samostatné prístroje) PCA (pacientom kontrolovaná analgézia) dostupná vo všetkých pumpách TCI (target controlled infusion) – automatické podávanie Propofolu a Remifentanilu Kontrola […]