Servoventilátory

Intuitívne ventilačné zariadenie ICU, ktoré vzbudzuje dôveru a poskytuje množstvo režimov protektívnej ventilácie. Solídny základ do budúcnosti. Zariadenie SERVO-U™ predstavuje ďalší krok pri zabezpečovaní dostupnejšej, jednoduchšej a prispôsobivejšej protektívnej ventilácie. Je skonštruované tak, aby zvýšilo používateľovu dôveru pri prispôsobovaní použitia konkrétnemu stavu daného pacienta. Znamená to, že prínosy pokročilých pulmonárnych protektívnych stratégií sú dostupné pre […]

Množstvo čŕt a funkcií pre ošetrovanie dospelých a pediatrických pacientov aj novorodencov. V zariadení SERVO-i® sa spája vysoká úroveň klinickej efektivity pre invazívnu, neinvazívnu alebo nervovo kontrolovanú ventiláciu s vynikajúcou mobilitou a nákladovou úspornosťou. Obsahuje všetky funkcie, ktoré by ste očakávali od pokročilého ventilačného systému a ktoré sa v ňom spájajú do jednej prispôsobivej platformy. […]

Založené na overenej technológii SERVO, zabezpečuje bezpečnú, spoľahlivú a vysokokvalitnú ventiláciu. Ventilátor SERVO-s® je založený na osvedčenej technológii SERVO a zabezpečuje bezpečnú, spoľahlivú a vysokokvalitnú ventiláciu. Vďaka kombinácii najmodernejšej citlivosti, spoľahlivosti a používateľskej prívetivosti zabezpečuje zariadenie SERVO-s špičkovú funkcionalitu pri dospelých i detských pacientoch v najrôznejších režimoch.

SERVO-U™ dodáva široké možnosti protektívnej ventilácie. Všetky sú prístupné, štandardne a ľahko implementovateľné. To znamená viac pacientov može benefitovať z výhodnej protektívnej ventilécie a to počas celej fázy ventilácie – riadenej, podpornej, neinvazívnej a spontánnej. Welcome to the new power of you. Tools to support protective ventilation strategies, such as ARDSNet and NAVA® Context-based guidance, […]

Zámerne skonštruované tak, aby pomohlo vytvoriť pre novorodencov ideálne prostredie pre dýchanie, spánok a rast. Zariadenie SERVO-n™ bolo vytvorené tak, aby zabezpečovalo krehkým novorodencom potrebnú podporu a aby súčasne chránilo ich pľúca, mozog a ďalšie vyvíjajúce sa orgány. Nastavenia, monitorovanie a činnosť zariadenia SERVO-n sú prekvapujúco ľahké a intuitívne. Od poskytovania pomoci a prijímania rozhodnutí […]