Ortopédia

CT OrthoPilot® je celosvetovo najrozšírenejší navigačný systém bez použitia CT používaný na implantácie TEP kolenného kĺbu, jamky TEP bedrového kĺbu, drieku TEP bedrového kĺbu, plastiky predných skrížených väzov a vysokej osteotómie Z celosvetového hľadiska sa OrthoPilot® stal štandardom v ortopédii a je zastúpený v celosvetovom meradle z asi 1200 navigácií v počte viac 430 a […]