Nosidlá Na Prepravu Pacientov

Nosidlá ROLLBOARD umožňujú efektívne preloženie pacienta z jednej plochy na inú. Zjednodušujú prepravu alebo prenos pacienta i v situáciách, ktoré sú z hľadiska prepravy pacienta nepriaznivé, napríklad v polohe posediačky. Premiestnenie pacienta, ktorý je prípadne napojený na množstvo hadičiek sa tak mení na jednoduchú úlohu.