SERVO-i

Množstvo čŕt a funkcií pre ošetrovanie dospelých a pediatrických pacientov aj novorodencov.

V zariadení SERVO-i® sa spája vysoká úroveň klinickej efektivity pre invazívnu, neinvazívnu alebo nervovo kontrolovanú ventiláciu s vynikajúcou mobilitou a nákladovou úspornosťou. Obsahuje všetky funkcie, ktoré by ste očakávali od pokročilého ventilačného systému a ktoré sa v ňom spájajú do jednej prispôsobivej platformy. Všetky konfigurácie ventilačného systému SERVO-i sú vhodné na použitie pri ležiacich pacientoch a väčšina z nich je tiež k dispozícii vo verziách MR a HBO*.