SERVO-U

Intuitívne ventilačné zariadenie ICU, ktoré vzbudzuje dôveru a poskytuje množstvo režimov protektívnej ventilácie.

Solídny základ do budúcnosti. Zariadenie SERVO-U™ predstavuje ďalší krok pri zabezpečovaní
dostupnejšej, jednoduchšej a prispôsobivejšej protektívnej ventilácie. Je skonštruované tak, aby zvýšilo používateľovu dôveru pri prispôsobovaní použitia konkrétnemu stavu daného pacienta. Znamená to, že prínosy pokročilých pulmonárnych protektívnych stratégií sú dostupné pre čoraz väčší počet pacientov vo všetkých pokusoch o dýchanie.