FLOW-i C40

Zariadenie FLOW-i C40 je pripevnené k stropnej kotviacej jednotke zabezpečujúcej dvojdielny otočný rádius, ktorý dáva jednotke široký priestorový záber.

Zariadenie FLOW-i C40 umožňuje anestéziológom priebežné prispôsobovanie a zdokonaľovanie anestéziologickej starostlivosti tak, aby dokázali reagovať na aktuálnu situáciu pacienta a zabezpečovať stabilné ergonomické respiračné podmienky. Popri špecifickej asimilácii plynu, elektrických zásuvkách a komunikačných portoch obsahuje systém FLOW-i C40 aj štandardné otáčavé rameno umožňujúce flexibilné umiestnenie obrazovky, sklopné obrazovky zabezpečujúce maximálnu viditeľnosť zobrazovaného obsahu a vertikálne aj horizontálne posuvné drážky na prichytenie pomocných zariadení.