FLOW-i C30

Ponúkaním výškovej nastaviteľnosti v kombinácii so štandardným otáčateľným a sklopným ramenom obrazovky umožňujúcim flexibilné nastavenie monitora a jeho viditeľnosti predstavuje anestéziologický prístroj FLOW-i C30 novú úroveň v ergonomickom poskytovaní ventilácie a anestézie.

Flexibilná modulárna konštrukcia mení zariadenie FLOW-i C30 na systém, ktorý možno prispôsobovať a ďalej rozširovať a pri ktorom sa súčasne kombinuje aj ľahkosť používania, čo zasa prispieva k efektívnejšiemu využívaniu nemocničných zdrojov.