FLOW-i C20

FLOW-i je anestéziologický prístroj so zabudovanou ventilačnou technológiou založenou na vysoko oceňovanej platforme MAQUET SERVO. Obsahuje nadychovacie zariadenie s názvom MAQUET VOLUME REFLECTOR®, ktoré nahradzuje tradičné dýchacie okruhy a poskytuje pacientovi zvýšený stupeň bezpečnosti.

Vďaka pridaniu možností pre ukladanie údajov a kombinácií predstavuje zariadenie FLOW-i C20 mobilnú ventilačnú a anestéziologickú jednotku, ktorú možno použiť pri najširších skupinách pacientov, vrátane pacientov s akútnymi respiračnými nárokmi a pediatrických pacientov. Okrem výberu možností pre ukladanie údajov ponúka systém FLOW-i 20 štandardné otočné rameno umožňujúce flexibilné umiestnenie obrazovky, sklopné obrazovky zabezpečujúce maximálnu viditeľnosť zobrazovaných údajov a vertikálne aj horizontálne posuvné drážky na prichytenie pomocných zariadení.