KARDIOCHIRURGIA

KARDIOCHIRURGIAIAB katétre  MEGA, LINEAR – jednorázové IAB katétre v malých rozmeroch, vhodné aj na sheathless zavádzanie SENSATION – jednorázové IAB katétre v malých rozmeroch, vhodné aj na sheathless zavádzanie s technológiou fiber-optic s možnosťou in vivo kalibrácie po zavedení IAB katétra, bez potreby zvlhčenia balóniku pred zavedením, s dobrou flexibilitou (bez obsahu nerezovej ocele) a veľkou abrazívnou odolnosťou “

CARDIOSAVE – intra-aortálna    balóniková    kontrapulzačná    pumpa    (IABKP)     s rýchlym   pumpovaním   na báze   prelínania   medzi pretlakom a podtlakom s módmi: auto, semi-auto, A, V/A kardiostimulátor, s automatickým vynulovaním a kalibráciou modulu optického merania   krvného   tlaku,   s rýchlym  automatickým     štartom,    s monitorovaním   EKG,   arteriálneho     tlaku,     tlaku      balónika,     s hemodynamickými údajmi a alarmom. – vhodný na použitie na mechanickú […]

CARDIOHELP, HLS set, HLS kanyly, Avalon Elite  kompaktný systém zachraňujúci život, pomocou ktorého je možné prevádzkovať, riadiť, monitorovať a protokolovať mimotelový obeh. Zabezpečuje podporu, alebo náhradu dýchania a/alebo cirkulácie krvi. Široká klinická aplikácia – operačné sály, katetrizačné sály, ARO, JIS. Počas napojenia pacienta – jednoduchý transport medzi oddeleniami ale aj vozidlom záchrannej služby, alebo letecky.

Oxygenátory s príslušenstvom  oxygenátory s kardiotomickým rezervoárom a hadicovým setom zabezpečujú oxygenáciu krvi pri mimotelovom obehu,  zabezpečujú výmenu plynov a výmenu tepla, majú nízky plniaci objem, jednoduchú plniacu procedúru, špeciálny kužeľový tvar rezervoáru poskytuje optimálnu dynamiku toku a bezpečnú manipuláciu vďaka optimalizovanej ergonómii. HCU 40 – termoregulačná jednotka kardioplegické sety

Systém VASOVIEW  zariadenie umožňuje miniivazívnym zákrokom so špeciálnym prístupom získavť cievy pre endoskopický chirurgický zákrok na arteriálny bypass,  alebo na bypass koronárnej artérie 

HEARTSTRING III  –  proximálny konektor dočasné hemostatické uzatváracie zariadenie určené na proximálnu anastomózu aortálneho štepu bez použitia aortálnej svorky počas CABG (na zaistenie hemostázy, uľahčuje dokončenie anastomózy bez použitia aortálnej svorky)

ACROBAT-i   – pozicionér umožňuje normálny pohyb bijúceho srdca  a udržiava stabilnú hemodynamiku, prísavný zvon sa prispôsobuje tkanivu, jemným podtlakom bezpečne nadvihuje srdce a drží ho v požadovanej polohe

ACROBAT SUV, ACROBAT-i – stabilizátory stabilizátory  – vákuový systém umožňujúci miestne znehybnenie miesta anastomózy, izoluje vybranú cievu na bijúcom srdci a umožňuje jej miestne znehybnenie