Oxygenátory s príslušenstvom

Oxygenátory s príslušenstvom 

oxygenátory s kardiotomickým rezervoárom a hadicovým setom zabezpečujú oxygenáciu krvi pri mimotelovom obehu,  zabezpečujú výmenu plynov a výmenu tepla, majú nízky plniaci objem, jednoduchú plniacu procedúru, špeciálny kužeľový tvar rezervoáru poskytuje optimálnu dynamiku toku a bezpečnú manipuláciu vďaka optimalizovanej ergonómii.
HCU 40 – termoregulačná jednotka
kardioplegické sety