ECMO (ECLS) – MIMOTELOVÁ PODORA ŽIVOTA

CARDIOHELP, HLS set, HLS kanyly, Avalon Elite  kompaktný systém zachraňujúci život, pomocou ktorého je možné prevádzkovať, riadiť, monitorovať a protokolovať mimotelový obeh. Zabezpečuje podporu, alebo náhradu dýchania a/alebo cirkulácie krvi. Široká klinická aplikácia – operačné sály, katetrizačné sály, ARO, JIS. Počas napojenia pacienta – jednoduchý transport medzi oddeleniami ale aj vozidlom záchrannej služby, alebo letecky.