CARDIOSAVE

CARDIOSAVE

– intra-aortálna    balóniková    kontrapulzačná    pumpa    (IABKP)     s rýchlym   pumpovaním   na báze   prelínania   medzi pretlakom a podtlakom s módmi: auto, semi-auto, A, V/A kardiostimulátor, s automatickým vynulovaním a kalibráciou modulu optického merania   krvného   tlaku,   s rýchlym  automatickým     štartom,    s monitorovaním   EKG,   arteriálneho     tlaku,     tlaku      balónika,     s hemodynamickými údajmi a alarmom.
– vhodný na použitie na mechanickú podporu srdca u pacientov so zlyhávajúcim srdcom na udržanie krvného obehu a to najmä pri zlyhávaní ľavej komory.
– možnosť vyňatia transportného modulu.