CHIRURGIA NA BIJÚCOM SRDCI

CHIRURGIA NA BIJÚCOM SRDCIOxygenátory s príslušenstvom  oxygenátory s kardiotomickým rezervoárom a hadicovým setom zabezpečujú oxygenáciu krvi pri mimotelovom obehu,  zabezpečujú výmenu plynov a výmenu tepla, majú nízky plniaci objem, jednoduchú plniacu procedúru, špeciálny kužeľový tvar rezervoáru poskytuje optimálnu dynamiku toku a bezpečnú manipuláciu vďaka optimalizovanej ergonómii. HCU 40 – termoregulačná jednotka kardioplegické sety

Systém VASOVIEW  zariadenie umožňuje miniivazívnym zákrokom so špeciálnym prístupom získavť cievy pre endoskopický chirurgický zákrok na arteriálny bypass,  alebo na bypass koronárnej artérie 

HEARTSTRING III  –  proximálny konektor dočasné hemostatické uzatváracie zariadenie určené na proximálnu anastomózu aortálneho štepu bez použitia aortálnej svorky počas CABG (na zaistenie hemostázy, uľahčuje dokončenie anastomózy bez použitia aortálnej svorky)

ACROBAT-i   – pozicionér umožňuje normálny pohyb bijúceho srdca  a udržiava stabilnú hemodynamiku, prísavný zvon sa prispôsobuje tkanivu, jemným podtlakom bezpečne nadvihuje srdce a drží ho v požadovanej polohe

ACROBAT SUV, ACROBAT-i – stabilizátory stabilizátory  – vákuový systém umožňujúci miestne znehybnenie miesta anastomózy, izoluje vybranú cievu na bijúcom srdci a umožňuje jej miestne znehybnenie