Najmodernejší infúzny systém

B. Braun Space

Systém SPACE v sebe zahrňuje okrem techniky (hardware) aj terapeutický rozmer (software):

  • Parenterálne podávanie z fliaš, striekačky, vakovUmožňuje podávanie roztokov, transfúzie aj enterálnej výživy (3 pumpy v jednej, nie sú potrebné samostatné prístroje)
  • PCA (pacientom kontrolovaná analgézia) dostupná vo všetkých pumpách
  • TCI (target controlled infusion) – automatické podávanie Propofolu a Remifentanilu
  • Kontrola hladiny glykémie s automatickým výpočtom potrebnej dávky inzulínu
  • Jednoduché napojenie systému na nemocničný informačný systém
  • Knižnica liekov zobrazuje a kontroluje povolené hodnoty rýchlostí dávkovanie a automatické prepočty
  • V spojení s SPACE MRI sú pumpy použiteľné aj v prostredí MRI