Klasické samostatné pumpy

  • PerfusorCompact-lineárny dávkovač
  • InfusomatfmS-infúzna pumpa
  • EnteroportPlus-enterálna pumpa

 

Parametre poskytujúce nasadenie od neonatológie po dospelých pacientov