Navigácia pre ortopedické operácie bez použitia CT

  • CT OrthoPilot® je celosvetovo najrozšírenejší navigačný systém bez použitia CT používaný na implantácie TEP kolenného kĺbu, jamky TEP bedrového kĺbu, drieku TEP bedrového kĺbu, plastiky predných skrížených väzov a vysokej osteotómie
  • Z celosvetového hľadiska sa OrthoPilot® stal štandardom v ortopédii a je zastúpený v celosvetovom meradle z asi 1200 navigácií v počte viac 430 a v Českej Republike je k dispozícii už na 24 popredných pracoviskách
  • Systém OrthoPilot® zabezpečuje signifikantne presnejšie umiestnenie implantátov v súlade s rešpektovaním mechanickej osi končatiny a napätia mäkkých tkanív dáva lepšie predpoklady k minimalizácii PE oteru, dlhšej životnosti implantátov, vyvarovania sa diskrepancie dĺžok končatín a zaisteniu optimálnej hybnosti v operovanom kĺbe
  • Vzhľadom na to, že systém OrthoPilot® je najdlhšiev klinickej praxi na ortopedických a traumatologických pracoviskách a bol vyvíjaný spolu s implantátmi spoločným vývojom, je priamo integrovaný s inštrumentáriom, čo predstavuje ideálnu symbiózu medzi operačným tímom a navigačným systémom, navonok prezentovaným prostredníctvom prehľadného softvérového rozhrania a integrovaného inštrumentária