Zariadenie pre minimálnu invazívnu chirurgiu

Zariadenie pre minimálnu invazívnu chirurgiu pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu je špeciálne príslušenstvo operačného stola pre ortopédiu a traumatológiu.

Používa sa najmä pri minimálne invazívnom nahradzovaní bedrového kĺbu s anteriórnym prístupom a pri artroskopii.
Pri oboch chirurgických technikách sa vyžaduje voľná manipulácia s nohou všetkými smermi a zariadenie túto požiadavku v plnom rozsahu spĺňa. Zariadenie umožňuje jednoduchú manipuláciu pred zákrokom, počas zákroku aj po ňom.