VENTA SP 26

Revolučná technológia s novou konštrukciou VENTA SP 26 je prenosná ľahká odsávačka osobitne určená na použitie v nemocniciach, ambulanciách praktických lekárov aj v opatrovateľských domovoch, vo vojenskej zdravotnej službe aj pri domácom ošetrovaní. Vyznačuje sa prietokom 26 l a vytvára podtlak až do 80 kPa.