VARIOP – modulárny systém pre operačnú sálu

Nadčasový modulárny systém, ktorý ponúka jedinečné spojenie funkčnosti, dizajnu a efektivity.

VARIOP – modulárny systém pre operačné sály a jednotky intenzívnej starostlivosti:
Dizajn aj dizajn interiéru nadobúdajú v klinickom prostredí čoraz väčší význam, pretože nemocnice sa čoraz viac zameriavajú na blaho personálu aj pacientov. Program VARIOP INDIVIDUAL sa vyznačuje príjemnými farbami a ich kombináciami, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru.