TRANSMAQUET 1975/1955

Šetrný a bezpečný prevoz pacienta bez zdvíhania.

Prevoz pacienta do a z nemocnice pred a po operácii je úkon, ktorý je stresujúci pre pacienta i nemocničný personál. Spoločnosť MAQUET preto ponúka iné možnosti prevozu, jednou z ktorých je stacionárna  transportná jednotka TRANSMAQUET. Pri takmer úplne automatizovanom postupe zabezpečuje jednotka TRANSMAQET šetrný prevoz pred operáciou aj po nej. Celý proces možno ovládať pomocou infračerveného diaľkového ovládača, alebo ovládacieho panelu. Celková nosnosť prevoznej jednotky je 180 kg. V závislosti od potrieb nemocníc je k dispozícii jedna samostatná verzia, alebo verzia s okienkom, ktorú možno inštalovať do výklenku.