TEGRIS – ovládacie centrum pre integrované operačné sály

Spoločnosť MAQUET ponúka komplexný produkt pre integráciu operačných sál, ktorý pokrýva potreby všetkých lekárskych disciplín vo všetkých typoch operačných miestností. Systém TEGRIS, ktorý sa dokonale integruje do vášho pracovného postupu, pôsobí ako centrálna ovládacia jednotka operačnej sály a zvyšuje kvalitu, bezpečnosť a efektivitu všetkých vašich postupov vykonávaných v operačnej sále.
V jedinej kompaktnej jednotke integruje používateľsky prívetivý systém na zaznamenávanie videa a prenos údajov, spracovávanie údajov spojené s jednoduchým ovládaním zdravotníckych prístrojov.

Spoločnosť MAQUET poskytuje aj kompletný rad nástenných obrazoviek vybavených najmodernejšou technológiou a sprostredkujúcich dokonalý obraz. Obrazovky aj overené dotykové monitory so skleneným povrchom sú určené na zapustenie do steny a dokonalú integráciu.