ORCHIDE HD

Štíhly profil umožňuje neobmedzený počet pozičných nastavení.

Získavanie vedomostí v úplnej kvalite HD. Intuitívny dizajn a štíhly profil zabezpečujú lampe ORCHIDE HD nekonečné množstvo snímacích uhlov. Rozhrania založené na sériových prípojkách zabezpečujú úplnú
kompatibilitu s platformou OR.