Nelson deluxe Electrosurgical Unit

  • Vysoko kvalitné a bezpečné high-end zariadenie
  • Individuálne programovateľné v závislosti od indikácie
  • Monopolárne i bipolárne rezanie a koagulácia
  • Nastaviteľná kvalita rezania
  • Automatické rozoznanie nástrojov
  • CF ochranný level
  • 14 pamäťových lokácii nastavenia
  • Kompletná ponuka príslušenstva a servisu