M-LIFTING

Systém M-LIFTING je najprogresívnejšia stropná obslužná jednotka svojho druhu.

Zdvíha anestéziologické prístroje a vozíky pre minimálne invazívnu chirurgiu, čím poskytuje personálu aj pacientom estetickejšie a ergonomickejšie klinické prostredie.