Komplexné servisné služby Aesculap

Realizovaný v 5 nezávislých etapách

 1. Zvýšenie bezpečnosti operovaných pacientov
 2. Zefektívnenie procesov obehu inštrumentária, presná evidencia nákladov a validácia procesov – zavedenie informačného systému DOCTIS
 3. Zlepšenie ergonómie práce zdravotníckeho personálu
 4. Edukácia zdravotníckeho personálu
 5. Dlhodobé udržanie chirurgických nástrojov v bezchybnom stave

Výhody:

 • Zvýšenie bezpečnosti pacienta
 • Dokladovateľnosť procesov
 • Ekonomické dopady (štandardizácia nákladov, porovnateľnosť nákladovosti s inými pracoviskami, on-line sledovanie nákladov, napojenie na vnútorné ekonomické IS nemocnice, pokles nákladov na spotrebný materiál o cca 15%)
 • Zvýšenie ergonómie práce

Pohľady na systém:

Užívateľský pohľad – zavádza na CS a OS poriadok a systém

 • Systémové plánovanie
 • On-line sledovanie priebehov zmien
 • Ergonómia ľudskej práce na CS a OS
 • Iné

Forenzný pohľad – dokladovateľnosť procesov

 • Nahrádza, alebo dopĺňa funkciu ISO systému
 • Archivácia dát
 • Dokumentuje a dokladuje sterilizačné procesy
 • Iné

Ekonomický pohľad – detailná analýza nákladov

 • Štandardizácia nákladov
 • Detailný rozbor nákladov
 • Benchmarking
 • On-line sledovanie nákladov
 • Rozúčtovanie nákladov na pacienta
 • Iné