FUMOVAC 900

Vysokovýkonná jednotka na odťahovanie dymov je určená na trvalú prevádzku v operačných miestnostiach a pri bežnej prevádzke zabezpečuje mimoriadne tiché odťahovanie s kapacitou najmenej 500 l/min.

Vďaka vysokému maximálnemu výkonu až 890 l/min v režime turbo si jednotka FUMOVAC 900 ľahko poradí aj s odťahom na väčšie vzdialenosti a dobrý odťahovací účinok zabezpečuje aj pri väčších
dĺžkach odťahových vedení. Na používateľov tohto zariadenia robí mimoriadny dojem aj jeho nesmierna ľahkosť používania, jednoduchosť výmeny filtrov a možnosť prispôsobivej a priestorovo úspornej integrácie do zariadení pre vysokofrekvenčnú elektrochirurgiu a stropových obslužných jednotiek.