Externé komorové drenáže (EVD) a meranie intrakraniálneho tlaku (ICP)

  • Silverline – EVD so špeciálnym antibakteriálnym komorovým katetrom potiahnutým nitridom striebra obmedzujúceho riziko infekcie
  • ICP monitoring – meranie ICP tlaku pomocou intrakomorových, intraparenchýmových čidiel