CAIMAN – GENERÁTOR POKROČILEJ BIPOLÁRNEJ TECHNOLÓGIE

 • pokročilá bipolárna technológia „seal + cut“
 • prístroj určený k uzatváraniu ciev a oddeľovaniu tkanivových štruktúr v laparoskopickej a otvorenej operatíve v oblasti všeobecnej chirurgie, gynekológie, urológie a hrudnej chirurgie
 • umožňuje uzatváranie ciev do priemeru 7 mm
 • aktivácia a deaktivácia nástroja jednoduchým stlačením aktivačného tlačítka
  bez nutnosti držať
 • uniformná kompresia tkaniva medzi celou aktívnou plochou čelustí nástroja
 • uzáver čelustí nástroja od distálneho konca
 • účinok na okolité tkanivo max. do 1 mm
 • teplota v okolí nástroja max. 80 °C – ochrana okolitého tkaniva
 • portfólio zahŕňa 5 a 12 mm inštrumenty