ALPHACLASSIC PRO

Nákladovo úsporný, mnohoúčelový mobilný operačný stôl, ktorý vyhovuje požiadavkám rôznych chirurgov.

Motorom ovládané operadlo zabezpečuje nehatený prístup pre röntgenové zariadenie. Flexibilný pozdĺžny posun,modulárna konštrukcia a diaľkový ovládač s podsvietenými tlačidlami umožňujú personálu ľahkú a efektívnu manipuláciu so stolom i v šere operačnej sály. Vďaka vysokej nosnosti možno stôl použiť pri pacientoch rôznych veľkostí a hmotností.