Portfolio

Naše portfólio je svojím záberom mimoriadne široké, aby sme vám boli schopní poskytnúť všetko, čo budete potrebovať pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov. Orientujeme sa najmä na prístrojové vybavenie značiek Aesculap, B. Braun, Maquet a Bowa.

Zaoberáme sa predajom nasledujúcich produktových skupín:

 • operačné nástroje
 • endoskopické zostavy
 • motorové systémy
 • kontajnerové systémy
 • prístrojové vybavenie pre neurochirurgiu
 • ortopedické prístrojové vybavenie
 • infúzna technika
 • dialyzačné monitory
 • sterilizačné systémy
 • operačné svetlá a stoly
 • anestézia a ventilácia
 • odsávacie systémy


Intuitívne ventilačné zariadenie ICU, ktoré vzbudzuje dôveru a poskytuje množstvo režimov protektívnej ventilácie. Solídny základ do budúcnosti. Zariadenie SERVO-U™ predstavuje ďalší krok pri zabezpečovaní dostupnejšej, jednoduchšej a prispôsobivejšej protektívnej ventilácie. Je skonštruované tak, aby zvýšilo používateľovu dôveru pri prispôsobovaní použitia konkrétnemu stavu daného pacienta. Znamená to, že prínosy pokročilých pulmonárnych protektívnych stratégií sú dostupné pre […]

Množstvo čŕt a funkcií pre ošetrovanie dospelých a pediatrických pacientov aj novorodencov. V zariadení SERVO-i® sa spája vysoká úroveň klinickej efektivity pre invazívnu, neinvazívnu alebo nervovo kontrolovanú ventiláciu s vynikajúcou mobilitou a nákladovou úspornosťou. Obsahuje všetky funkcie, ktoré by ste očakávali od pokročilého ventilačného systému a ktoré sa v ňom spájajú do jednej prispôsobivej platformy. […]

Založené na overenej technológii SERVO, zabezpečuje bezpečnú, spoľahlivú a vysokokvalitnú ventiláciu. Ventilátor SERVO-s® je založený na osvedčenej technológii SERVO a zabezpečuje bezpečnú, spoľahlivú a vysokokvalitnú ventiláciu. Vďaka kombinácii najmodernejšej citlivosti, spoľahlivosti a používateľskej prívetivosti zabezpečuje zariadenie SERVO-s špičkovú funkcionalitu pri dospelých i detských pacientoch v najrôznejších režimoch.

SERVO-U™ dodáva široké možnosti protektívnej ventilácie. Všetky sú prístupné, štandardne a ľahko implementovateľné. To znamená viac pacientov može benefitovať z výhodnej protektívnej ventilécie a to počas celej fázy ventilácie – riadenej, podpornej, neinvazívnej a spontánnej. Welcome to the new power of you. Tools to support protective ventilation strategies, such as ARDSNet and NAVA® Context-based guidance, […]

Zámerne skonštruované tak, aby pomohlo vytvoriť pre novorodencov ideálne prostredie pre dýchanie, spánok a rast. Zariadenie SERVO-n™ bolo vytvorené tak, aby zabezpečovalo krehkým novorodencom potrebnú podporu a aby súčasne chránilo ich pľúca, mozog a ďalšie vyvíjajúce sa orgány. Nastavenia, monitorovanie a činnosť zariadenia SERVO-n sú prekvapujúco ľahké a intuitívne. Od poskytovania pomoci a prijímania rozhodnutí […]

FLOW-i je anestéziologický prístroj so zabudovanou ventilačnou technológiou založenou na vysoko oceňovanej platforme MAQUET SERVO. Obsahuje nadychovacie zariadenie s názvom MAQUET VOLUME REFLECTOR®, ktoré nahradzuje tradičné dýchacie okruhy a poskytuje pacientovi zvýšený stupeň bezpečnosti. Vďaka pridaniu možností pre ukladanie údajov a kombinácií predstavuje zariadenie FLOW-i C20 mobilnú ventilačnú a anestéziologickú jednotku, ktorú možno použiť pri […]

Ponúkaním výškovej nastaviteľnosti v kombinácii so štandardným otáčateľným a sklopným ramenom obrazovky umožňujúcim flexibilné nastavenie monitora a jeho viditeľnosti predstavuje anestéziologický prístroj FLOW-i C30 novú úroveň v ergonomickom poskytovaní ventilácie a anestézie. Flexibilná modulárna konštrukcia mení zariadenie FLOW-i C30 na systém, ktorý možno prispôsobovať a ďalej rozširovať a pri ktorom sa súčasne kombinuje aj ľahkosť […]

Zariadenie FLOW-i C40 je pripevnené k stropnej kotviacej jednotke zabezpečujúcej dvojdielny otočný rádius, ktorý dáva jednotke široký priestorový záber. Zariadenie FLOW-i C40 umožňuje anestéziológom priebežné prispôsobovanie a zdokonaľovanie anestéziologickej starostlivosti tak, aby dokázali reagovať na aktuálnu situáciu pacienta a zabezpečovať stabilné ergonomické respiračné podmienky. Popri špecifickej asimilácii plynu, elektrických zásuvkách a komunikačných portoch obsahuje systém […]

Accessories testing device